Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Παλιές φωτογραφίες


Θα έχει αδειάσει ο καιρός
οι προθήκες σκονισμένες
στις θέσεις των αγαλμάτων

«πως χάθηκαν οι νύχτες στη σιωπή τους»
θ’ αναρωτιούνται όσοι ταξίδεψαν

κι όσοι έμειναν
θα γυρεύουν τα γιατί τους
στις παλιές κιτρινισμένες φωτογραφίες.